« Alla artister

Sagobagaren

Sagobagaren skapande skola musik musikcentrum Alice Tegnérs låtskatt
Visa merVisa mindre
Sagobagaren för skapande skola
 
I Alice Tegne´rs anda skapar barnen egna sånger, sagor och scener tillsammans med oss (eller gör finn-opper, som Alice sjalv skulle ha sagt). 

Under workshopen sjunger vi Alice Tegne´rs visor och gör lekfulla och roliga drama- och improvisationsövningar med musik, sång och rörelse, där barnen leker fram sagor, sånger och scener, med rum för skratt.

Vi jobbar med barnen i helgrupp, varvat med övningar i mindre grupper.

Fokus ligger på  att bekanta sig närmare med Alice Tegne´rs visskatt, att uttrycka sig genom kroppen och rösten med fantasin som redskap, och att lyssna och bekräfta varandra. Vi skapar en trygg och lekfull plats där barnens eget berättande och gestaltande i sång och musik står i centrum.

Workshopens längd: 40-80 minuter (inkl paus)
Gemensamt skapande i grupp
 “Finn-opper” skriva egna sånger

Samspel- och kreativitetsworkhsop

Sagobagarna - vi skapar tillsammans!

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande
För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler.

Kommunikation och skapande

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få  möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet.