Skapande Skola: Musik
allt ljus på management:

Vår flygande reporter Suvi Richter träffade managern Anna Tenfält på Summit Management för ett högintressant samtal om vad management innebär. De arbetar med artisterna Mando Diao, Erik Segerstedt, Marit Bergman, Maxida Märak och The Night Flight Orchestra. 
Hur är läget? Vad händer i ditt liv just nu?
Just nu är det massor av nytt på gång. Vi har släpp med tre olika av våra artister inom en relativt snar framtid, så det är intensivt arbete som gäller för att färdigställa allt och maxa resultatet. 

Hur kommer det sig att du valde att arbeta just som manager? Vilka vägar ledde dig dit?
Jag har alltid hållit på med musik, ända sedan barnsben. En gång i tiden var planen att stå PÅ scenen, men någon gång under och efter gymnasiet förändrades den drömmen. Efter att jag gått ut musiklinjen på Sturegymnasiet i Halmstad hamnade jag, lite av en slump, i Hultsfred och pluggade Music Management på Kalmar Högskola. Parallellt började jag arbeta med konsert- och festivalproduktion och arbetade på arrangörssidan i flera år. Precis mitt i ett vägskäl i arbetslivet mötte jag min nuvarande kollega Carlos som drev ett managementbolag och sedan dess har vi arbetat ihop och utvecklat verksamheten. 

Hur ser ditt arbete ut? Hur kan en ”vanlig” arbetsvecka se ut för dig?
Det finns väldigt få rutiner i mitt arbete. De flesta veckor är inte de andra lika. Det är väldigt styrt av vilka artister vi arbetar med, vad de har för behov och i vilken produktionsfas de är i för tillfället. Men om vi ska generalisera vad vi arbetar med så brukar jag säga att vi jobbar med tre olika bitar. Tour management - turnéproduktion med allt som hör därtill, Business management - ekonomiska bitar, avtalsskrivning osv och Day-to-day management - det dagliga strategiska arbetet med artistens långsiktigt bästa i fokus. Det kan vara allt ifrån att vara bollplank, ha kontakt med skivbolag, bokningsbolag, förlag, eventuella sponsorer osv till att arbeta med strategisk marknadsföring, göra verksamhetsplaner och genomföra konkreta projekt.

Hur skulle du säga att management strukturen i Sverige mår idag jämfört med tidigare?
Jag vet inte om jag uppfattar frågan rätt, men jag uppfattar det som att många artister söker sig till management idag i större utsträckning för att det blivit svårare att skaffa framförallt skivbolag. Då kan det vara skönt att ha en professionell partner som har koll på branschen som kan hitta andra vägar att ge ut sin musik till exempel. För många artister är det inte på utgivningssidan det finns pengar idag, utan på live-sidan. Men för att få spelningar behöver en tillgängliggöra ny musik. Det formas nya typer av sätt att arbeta på istället för de invanda strukturer vi haft sedan tidigare, och för många kan det vara skönt att då ha till exempel ett management som en stabil samarbetspartner. 

Vad gör mgmt egentligen och vad enligt dig är era viktigaste frågor just nu - i Sverige, i resten av världen?
Det jag ser som vår viktigaste uppgift är att vara den aktören som alltid ser helhetsbilden och arbetar för artistens intressen långsiktigt. Alla andra aktörer har en egen agenda. Skivbolag vill generera streams och distribuera produkten på olika sätt, bokningsbolagen har såklart sina prioriteringar på live-biten och sponsorer till exempel har ju sina intressen. Ett management ska, enligt mig, alltid ha artistens bästa i sikte i mitten av allt det här. I dagens musikbransch tror jag att det är viktigt att ha ett bra team av människor runt omkring sig som en känner sig trygg med och som en vet har samma målbilder och värderingar. Branschen är i ständig förändring och många samarbetspartners kommer och går. Vi arbetar bara med långsiktiga relationer och vill därför också vara den stabila parten när det stormar. 

Management i Sverige och internationellt – vilka skillnader finns det?
Svår fråga. Jag tror att de flesta management arbetar olika. Det är också väldigt beroende av vilka artister en arbetar med och hur deras behov ser ut. 

Vi har många medlemmar inom jazz, folkmusik och nutida konstmusik – vad är din analys av stöttande strukturer och management i Sverige för just dessa genrer?
Då vi är väldigt styrda av kommersiella krafter uppfattar jag det som att det kan vara svårare inom smalare genrer att bygga upp ett starkt team omkring sig. Det finns ofta helt enkelt inte tillräckligt med ekonomiska resurser för att få det att gå runt på ett bra sätt. Det leder till att artisterna i många fall får vara både artister, bokare, skivbolag och management på samma gång. Egentligen är det ju orimligt att tänka att en person ska besitta alla de kompetenserna själv.