Skapande Skola: Musik

Svensk Musikvår — en sex dagars manifestation för nutida svensk konstmusik.


Svensk Musikvår är den årliga manifestationen för svensk konstmusik och Musikcentrum Öst har varit samarbetspart sedan starten. Många av våra medlemmar har både framträtt och framförts, och på många sätt är det en återkommande fästpunkt för den nya svenska musiken. Aktion, festvial eller manifestation man kan se den på olika sätt, men Svensk musikvår är unik också på andra sätt eftersom det är ett tydligt artistdrivet initiativ som organiskt samverkar med institutioner som Kungliga Musikhögskolan, Stockholms Konserthus och Berwaldhallen. Ett sätt för det fria musiklivet och institutioner att kraftsamla tillsammans.  Initiativet till Svensk musikvår kommer från saxofonisten och ensembleledaren för Stockholms saxofonkvartett (bilden), Jörgen Pettersson.
Festivalen äger rum under sex dagar och bjuder på ett tjugotal konserter och seminarier med några av landets mest framstående ensembler, solister och dirigenter.

”Vi vill dela med oss av vår entusiasm och lust till ny musik och visa på den spännvidd och rikedom som finns i dagens svenska konstmusik och hos publiken ser vi en växande nyfikenhet som vi vill ta vara på.” säger festivalens ledare,
saxofonisten Jörgen Pettersson.

Festivalen invigs av Gustaf Sjökvists kammarkör och Stockholms Saxofonkvartett den 14 mars på Berwaldhallen i samband med årets Riksting för västerländsk konstmusik. Därefter följer ytterligare fem dagar av konserter på Musikaliska, Stockholms Konserthus, Teaterstudio Lederman och Kungliga Musikhögskolan.

En rad av Musikcentrum Öst's medlemmar finns på olika sätt med i programmet och du kan hör akter som Stockholms Saxofonkvartett, KammarensembleN, Sara Hammarström och Mårten Landström (från Pärlor för svin) samt Haga Duo som framför hela sitt album Colours of Sweden.

Musikcentrum Öst har även en rad tonsätttare som medlemmar och du kan lyssna till musik skriven av t ex: Alexandra Nilsson, Girilal Baars, Johan E Andersson, Stefan Klaverdal, Maria Lithell Flyg och Lina Nyberg

Läs mer på Svensk musikvårs hemsida.