Skapande Skola: Musik

Fritt spelrum:

Vi har tidigare skrivit om Musikverkets beslut om stöd till projektet Fritt spelrum. Nu börjar projektet ta form tillsammans med samarbetsparterna Konserthuset i Stockholm (november 2019) och Västerås mars 2020). Lucy Rugman är en brittiskfödd klarinettist som förutom en framgångsrik karriär som musiker inom klassisk musik även har arbetat med musik för barn med särskilda behov både i Sverige och Storbrittannien. 

Musikcentrum Öst kom 2017 i kontakt med Lucy och organisationen Con Brio i Manchester som skapat konceptet Fritt spelrum där professionella musiker och barn på särskolor skapar musik och genomför offentliga konserter tillsammans.

Vi har tillsammans utvecklat konceptet för att även inkludera musiker i andra genrer än klassisk musik.  Det är en unik metodik som kommer att förändra sättet att arbeta med musik inom målgruppen.

Fritt spelrum tar barn och ungas musikalitet på allvar oavsett vilka förutsättningar som finns i övrigt och skapar en förtroendefull och kreativ arbetsmiljö i barnens vardag. Ett projekt om demokrati och tillgång till kultur. Uppdaterad information kommer att finnas här:

En kort film från ett tidigare projekt ger en försmak här: En central del av Fritt spelrum kommer att vara dokumentation och beskrivning av projektets metodik för skapande och inkludering

Musik till vardags:

Vår systerförening Musikcentrum Väst har under många år drivit projektet musik på bibliotek. En konsertserie som tagit ut kvalitetsmusik över hela Västra Götalands-regionen. Vi har tagit tillvara på deras erfarenheter och under flera år sökt finansiering för en liknande satsning i Region Stockholm. Vi kommer att även inkludera Kulturhus i projektet och fokuserar på en målgrupp som av olika skäl har svårare att nå kulturen. Det kan handla om arbetslösa, sjukskrivna, ensamstående föräldrar eller nyanlända. Projektet har vi kallat Musik till vardags och kommer att starta våren 2020 på 6-7 platser i Stockholmsregionen och totalt omfatta 24 konserter. På sikt hoppas vi att Musik till vardags kommer att finnas i alla 26 kommuner i Region Stockholm. 

Vi kommer att arbeta med högkvalitativa akter på 1-3 personer, företrädesvis akustiska och skapa serierna tillsammans med arrangörerna. Även musik för barn kommer att ingå. Intresset har varit enormt stort från biblioteken att delta. Hela programmet kommer att läggas upp på vår hemsida under hösten men det är redan nu klart att konserter kommer att äga rum i  Vallentuna, Tyresö, Farsta och Kista. Fler platser tillkommer. Musik till vardags är finansierat av bibliotek i regionen, Region Stockholm och av Kulturens. Om du vill veta mer om projektet, maila projekledaren Monica Haraldson på Musikcentrum Öst: monica (at) musikcentrum.se