Skapande Skola: Musik

Fritt Spelrum:

Idag möttes för första gången projektgruppen kring Fritt spelrum, projektet där professionella musiker, en tonsättare och en workshopledare beger sig ut i särskolor och tillsammans med barnen skapar ny musik. De genomför sedan en konsert tillsamman på ett konserthus eller annan venue. Projektet initierades av klarinettisten Lucy Rugman som är konstnärlig ledare och drivs av Musikcentrum Öst i samarbete med Föreningen Svenska Tonsättare. Den första pilotomgången sker i samverkan med Konserthuset  Stockholm och Västmanlandsmusiken. Den 6 november sker en offentlig konsert i Konserthuset Stockhlm och den 11 mars 2020 på Västerås konserthus. Yttterligare ett projekt kommer att ske på en Stockholmsskola. 

Deltagande musiker kommer från konserthusens orkestrar och Musikcentrum Öst och ambitionen är att skapa ett landsomfattande projekt med utbildade musiker, workshopledare och tonsättare över hela Sverige. Projektet stöds av Musikverket. Läs mer:

På bilden fr v: Lucy Rugman, Ragnar Berthling, verksamhetsledare MCÖ, Martin Johsson Tibblin, ordförande FST och Mia Ternström som är projektledare för Fritt spelrum.

Efterhäng — stöd av staden och premiär i Halland:

Efterhäng är förskolekonceptet där barnen får en kvalitetsföreställning i en avslappnad miljö nära hem och förskola plus lite att äta i tiden mellan hämning och lämning. Detta har blivit en formidabel succé och Stockholms stad har nu gett stöd till fortsättningen 2020. Då kommer ockskå projekte att äga rum i ytterligare trekommuner i Stockholmsregionen.

I höst får Efterhäng också premiär i Halland i regi av Musik Hallandia i samarbete med MCÖ och vår systerförening MCV i iGöteborg. Läs om årets avslutade projektet i Stockholm här: