MUSIK UNDER CORONA

Vi ser det som angeläget att ta ansvar för att minska smittspridningen men lika viktigt att ”göra det som göras kan” för att såväl barn som vuxna ska kunna ta del av livgivande, hoppingivande och inspirerande kulturaktiviteter - i synnerhet i den nästan apokalyptiska period vi just nu upplever. 
I första hand är det arrangörernas sak att tillhandahålla nödvändiga ramar och restriktioner för att dessa aktiviteter ska kunna genomföras på ett säkert sätt, men i viss mån kan även artisterna bidra med input och idéer för att ”coronacertifiera” sina projekt. Vi kan tillhandahålla en lång rad akter som kan framträda under flexibla former och därmed är bokningsbara för exempelvis skolor som har skapande skola-pengar eller andra kulturpengar över. Vi har endast ett fåtal exempel som gjort denna uppdatering på vår sida än så länge, ni hittar dem under fliken/genren ”corona”, men liknande justeringar kan göras för de flesta akter. Om ni hittar just era favoriter men de saknar corona-taggen – kontakta oss ändå, de flesta av våra musiker/akter är i ständig utveckling och omformning och öppna för diskussion och anpassning.
 
Låt inte livemusiken dö med viruset!