Med stöd av Statens Kulturråd har Musikcentrum Öst, Väst och Syd gått sammam för att skapa en plattform där lärare kan hitta musikskapare, artister och ljudkonstnärer med erfarenhet att arbeta inom Skapande skola. Här kan du söka dig fram bland genrer och musikaliska uttryck av musiker och artister i hela landet.

Skapande skola som stödform kan du läsa mer om i detalj under "Om Skapande skola-stöd",  men grundläggande handlar det om att barn får skapa tillsammans med professionella kulturskapare. Samtliga artister du möter på dessa sidor uppfyller Kulturrådets krav på professionalism. De projekt vi här presenterar är inte alla renodlade Skapande skola-projekt utan syftar mer till att presentera en bild av vad respektive artist arbetar med. Alla artister har kompetens att utforma Skapande skola-projekt tillsammans med skolan utefter skolans önskemål.  

På denna sida kan du söka inom musikgenrer och om musikerna/artisterna är baserade i Södra, Östra, Västra eller Norra Sverige. Du kan också söka på åldrar som musikerna är vana att jobba inom men eftersom varje Skapande skola-projekt är unikt kan du också föra en dialog med artisterna om att jobba med bredare åldersgrupper även om de är specialiserade för t ex förskolebarn. Det går bra att kombinera olika sökkriterier, t ex jazz, södra Sverige och förskola.

När du klickar på kontakt går ett mail till oss för information och samtidigt ett till artisten. Det är en intresseanmälan men inget bindande. Det finns också uppgifter för mail och direktkontakt.

Till artisterna