Om Skapande skola:


Fokus ligger på barns och elevers eget skapande, med stöd av en professionell kulturaktör. Den kulturaktör du anlitar måste uppfylla Kulturrådets kriterier. Fördjupningen måste ske inom något av Kulturrådets konstområden: arkitektur, cirkus, dans, film, foto, konst/bild/form, litteratur/berättande/skrivande, musik, slöjd/hantverk/design samt teater/drama.

För att barn och unga ska få möta en variation av kulturaktörer och konstuttryck gäller treårsprincipen. Det innebär att du kan samarbeta med samma kulturaktör i högst tre år. Efter en paus på minst tre år kan du sedan återuppta samarbetet.

Allt läsa vidare:

Kulturrådet:

Kulturrådet är den myndighet som fördelar bidraget. Där kan du också hitta värdefull information om vad du kan söka för, om du är berättigad att söka bidrag och hur hela processen går till: Läs vidare på
  Kulturrådet>> 

Information hos din kommun:
Det är ofta kommunen som samordnar en stor del av ansökningarna och många kommuner har också lättbegriplig information på sina sidor. En sida vi ofta hänvisar till är Stockholms stads information. Här finns även tips på kulturaktörer men också samanfattande information och checklista. Läs mer på: