Skapande Skola: Musik
Villkor för medlemskap i Musikcentrum Öst

Endast individ kan söka medlemskap i Musikcentrum Öst - man kan sedan välja om man vill presentera soloprogram och/eller grupp. För att ingå i Musikcentrum Östs förmedling/websida krävs att soloprogrammet/gruppen:

  • håller en hög musikalisk, konstnärlig och scenisk kvalitet.
  • arbetar yrkesmässigt med musik på hel eller deltid
  • kan betraktas som fritt verksam/verksamma musiker
Efter ansökan gör Musikcentrum Östs styrelse en bedömning om dessa kriterier är uppfyllda. Även musiker/grupper som inte bedöms uppfylla "en hög musikalisk, konstnärlig och scenisk kvalitet" kan beviljas medlemskap om kravet på yrkesverksamhet är uppfyllt. Dessa medlemmar får tillgång till rådgivning, tips om arrangörer, information om musiklivet i stort och de interna arrangemang som Musikcentrum Öst genomför men blir inte en del av förmedlingen/websidan.

Avgiften för medlemskap är 400 kr/år per grupp eller soloartist.


När du ansöker om medlemskap hos oss godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter på det sätt som är relevant för din ansökan/medlemskap. Läs mer under GDPR.